Hudební databáze a e-shop

Reklamace

POZOR: ZÁRUKU NELZE UPLATNIT NA NOSIČE (CD, LP, MC) A NA PAPÍRKY

 

1. Odstoupení od kupní smlouvy

Po té, co zboží převezmete od přepravce, máte 14 dnů na to, abyste nás informovali o svém přání odstoupit od kupní smlouvy. Zboží nám můžete vrátit zpět, my Vám do 14 dnů od přijetí oznámení vrátíme uhrazenou cenu zboží.

 

2. Reklamace - poškození vzniklé přepravou zásilky

Kupující je povinen při převzetí zkontrolovat stav zásilky a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Pokud i přesto kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodejce emailem (uvádějte: jméno, č. objednávky a popis poškození). Zajistíme co nejrychlejší výměnu.

 

3. Reklamace v záruční době

1. Kupující je povinen podat prodejci oznámení o vadách (reklamaci) neprodleně poté, co vady zjistil.

2. Podmínkou pro převzetí do reklamace je, aby byla uplatněna v záruční době, která činí 24 měsíců.

3. Kupující musí koupi zboží prokázat (např. nákupním dokladem).

4. Prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé neodborným používáním výrobku, ani za škody způsobené vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na takové vady se záruka nevztahuje.

5. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejich dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není tedy důvodem k reklamaci.

6. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě (emailem), kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

7. Prodejce se zavazuje opravit nebo vyměnit vadné zboží nejpozději do 30 kalendářních dnů od obdržení reklamovaného zboží a informovat kupujícího o vyřízení reklamace emailem nebo telefonicky.

 

Postup

Zboží zašlete na adresu:

Karel Štochl, Na Důchodě 230, 503 01, Hradec Králové

 

Ke zboží prosím přiložte kopii dokladu o zakoupení. V případě reklamace prosím popište závadu a přiložte jej k reklamovanému výrobku společně s dokladem o zakoupení.Peněžní prostředky Vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od Vás obdrželi, nebo tak, jak se vzájemně dohodneme.

 

Upozornění

Při zasílání zboží pečlivě zabalte. Za případné poškození během přepravy nenese prodávající odpovědnost. Pokud vracíme peněžní prostředky na bankovní účet mimo ČR, nese kupující všechny bankovní poplatky spojené s mezinárodní platbou. Zboží neposílejte na dobírku. Takové zásilky nemůžeme přijmout. Odstoupíte-li jakožto kupující od kupní smlouvy, nesete náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Pokud je kupujícím firma, je podmínkou vrácení částky podepsání dobropisu, který Vám na vyžádání zašleme.

 

Další pravidla vyplývající ze zákona

V případě odstoupení od kupní smlouvy není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.V případě odstoupení od kupní smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží kupující.V případě odstoupení od kupní smlouvy má spotřebitel nárok pouze na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši (v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy).

 

Spotřebitel nemůže na základě ustanovení § 1837 občanského zákoníku odstoupit od kupní smlouvy:
1. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

2. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

3. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

4. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

nofoto

Zboží bylo přidáno do nákupního košíku. Zpět k nákupu K objednávce